Viering van onze gilde leden in Hoogstraten

11 06 2012

Enkele weken geleden werden enkele leden van onze Meerhoutse gilde gevierd door de Hoge Gilderaad der Kempen.Voor 50 jaar lid kreeg Marcel Stijnen in de rubriek “Orde van de papegaai ” een oorkonde , in dezelfde kategorie kreeg Van De Poel Karel voor 25 jaar hoofdman een plaat  en Claes Louis  voor 35 jaar lidmaatschap de zilveren vogel toegekend  . In de kategorie Orde van Trouw kreeg Mariette Gielen de zilveren vogel voor 35 jaar lidmaatschap. Aan allen proficiat en hopelijk nog vele jaren present.

Advertenties
35 JAAR GELEDEN !!!!!

23 10 2010

Deze week kwam ik nog in het bezit van een een boekje van het jaar 1975  de Alferis genoemd , nu vervangen door De Knaap met uitslagen van toen , waarschijnlijk de algemene uitslag van het schiet seizoen 1975 , onze Meerhoutse schutters waren toen ook al vooraan te vinden in het klassement en ze waren goed vertegenwoordigd met liefst 23 schutters , van deze mensen zijn er ondertussen al heel wat overleden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwe Keizersbreuk

12 04 2010

De Meerhoutse gilde heeft een nieuw item toegevoegd aan haar bezittingen, vanaf heden bestaat er een keizersbreuk met de naamvermelding van de drie keizers die onze gilde bezit.
De keizerstitel is weggelegd voor gildebroeders die drie keer op rij de koningschieting weten te winnen en hun taak als koning uitdoen. De keizerstitel geldt voor het leven. De keizer krijgt daarvoor een keizersbreuk.

Schaarse sporen (en toch weer niet) van de schuttersgilde

1 12 2009

Tot aan de Franse omwenteling kende praktisch alle steden en gemeenten één of meerdere schuttersgilde. Bij het begin van de Middeleeuwen onstonden meer wooncentra en was er nood aan gewapende bescherming. Onder leiding van een plaatselijke heer “schutten” of verdedigde de bewoners hun erf. In die tijd was de boog het geschikte afweerwapen.

Naarmate de steden of dorpsgemeenschappen opgingen in grotere gehelen, graafschappen, hertogdommen, koningrijken, namen de graven, hertogen, koningen, de verdediging in handen. Zij wierven krijgslui aan, soldaten in vaste dienst die zo nodig aangevuld werden met burgers. De schutterijen van stad en dorp bleven bestaan onder de vorm van gilden of gulden. Ook ambachtslui, kunstenaars en handelaars verenigden zich in gilden.

De stedelijke schuttersgilden duiken reeds op rond de vijftiende eeuw, plattelandsgilden iets later. In 1550 ontdekken we een spoor van “een schuttersgilde uit Meerhout” in een bewaard gebleven relaas over het ” landjuweel (1) der Brabantse schuttersgilde” plaats had in Rumst. De gilde van Meerhout won.

Die van Rúmp(s)t schote t’wee d corste maten d’welck hun voorseyde landt juweel moest baten en dat stelden sij ope alst tijt was en stonde t’wee vierde spel niemant en wilden laeten… int selve spel soo men wel weet int ronde wordet Landt júweel geheelt bij die van Meerháut.

De winnaar moest op zijn beurt een landjuweel organiseren. De ongunstige tijd dwong soms tot het verdagen van de spelen, zoals in de jaren dat Maarten van Rossem (niet Jean-Pierre) de beruchte Zwarte Maarten het hertogdom terroriseerde. Pas dertien jaar later, in 1563,  zou Meerhout zijn landjuweel organiseren.

(1) Verklaring landjuweel: heeft niets te maken met de prijs die de winnaars in de wacht sleepten, een schotel of een beker(voorbeeld:die van Retie haalden te Meerhout “vijf schaellen“, zoals de kroniekschijver weet te melden) maar de term juweel zou afkomstig zijn van het oud-Franse  joél , ontleend aan het Latijn en dat spel betekent.

Oud gildereglement

23 11 2009

Charte en ordonnantie van de H. Antonius Kolloveniers Gulde
met dank aan D’Joos Ferdinand