We gaan er aan beginnen seizoen 2014 karabijn schieten .

10 02 2014

Het weekend van 15 & 16 februari beginnen de gilde schietingen van het nieuwe seizoen van Midden en Zuiderkempen, de gilde van Olen mag als eerste in de rij  de schieting open , het reglement wijkt niet veel af van de vorige jaren . Enkele van onze schutters zijn om verschillende redenen gestopt maar toch hopen we ons mannetje te kunnen staan in de klasseringen , het doel blijft een beetje ontspanning en spanning en dan zien we verder wel , iedere schutter succes en amusement . 8 & 9 maart vind de schieting bij ons in Meerhout plaats , we zijn maar een kleine groep dus een beetje hulp is meer dan welkom want de enkele  mensen van het bestuur kunnen het alleen ook niet bolwerken , bij deze dan reeds bedankt bij voorbaat voor de hulp.

DIGITAL CAMERA

REGLEMENT BUKSSCHIETING   2014

 1. Aan het SCHIETTOERNOOI mogen alleen buksgilden aangesloten bij de “VERBROEDERING MZK” deelnemen.
 2. Elke deelnemende gilde mag 2 schietingen inrichten.
 3. Elke gilde mag een onbeperkt aantal deelnemers opstellen, op voorwaarde dat zij lid zijn van een Gilde aangesloten bij de Verbroedering.
 4. De gilden, gildebroeders, veteranen, gildezusters, gildezusters veteranen en de jeugd, krijgen hun eigen klassement. Na elke schieting zal er een dag klassement per categorie en een totaalklassement gemaakt worden, die dan de volgende schieting zal uitgehangen worden. Het gildeklassement wordt bepaald door optelling van de punten en rozen van de 5 beste schutters van de dag.

INHALERS tellen daarvoor niet mee.

Voor de prijsuitreiking zal er een totaal klassement per categorie en een algemeen totaal klassement gemaakt worden.

 1. De naam en geboortedatum van de deelnemers dienen minsten 14 dagen voor de aanvang van het schiettoernooi meegedeeld te worden aan van Laarhoven Ad Giselbertusstraat 19   2260 Westerlo (Tongerlo) GSM 0479676997 of per e-mail advanlaarhoven@skynet.be
 2. De schietingen gebeuren als volgt.

–         Op zaterdag vanaf 16.00 u. tot 19.30 u.

–         Op zondag vanaf 9.00 u. tot 12.00 u.

–         Is de schieting op zondag na 12.00 u. nog regelmatig bezig, dan kan men nog deelnemen. Als de schieting echter beëindigd is en men de uitslag aan het maken is, kan er niet meer geschoten worden.

 1. Dronken schutters kunnen geweigerd worden, met kennisgeving aan de verantwoordelijke van de gilde.
 2. Iedere schutter mag met zijn eigen wapen schieten, de volgende hulpmiddelen zijn toegestaan. Verstelbare ringkorrel en/of diopter, diafragma Kleurenfilter schietbril, vest en handschoen, ooglap en voetje van voor het geweer. Geen red dot
 3. Het schietspel is op een doel, blazoen van 20 x 20 cm waarop 4 doelen zijn met een ringverdeling van 7 t/m 11, dat staat op 18 m ver en 1.40 m hoog (middelpunt van blazoen). De inslag op de kaart maar buiten de 7 telt voor een 6.
 4. De loodjes worden door de inrichtende gilde geleverd. Die dienen aangekocht te worden via samen aankoop bij de verantwoordelijke voor de buks van de verbroedering.
 5. Elke schutter schiet 2 reeksen van 2 x 4 kogels (elke roos één schot) zonder proefschoten. Wanneer er 5 schoten op het blazoen zijn en bij de buren 4 is de beslissing van de verantwoordelijk onherroepelijk indien er discussie ontstaat.

De inrichtende gilde controleert dit. Het blazoen mag tijdens de 4, schoten slechts

1X gedraaid worden.

 1. De schutter(ster) mag twee maal per schot aanleggen; hij/zij mag de schietlijn niet verlaten vooraleer er 8 kogels geschoten zijn. Ieder laadt zelf het geweer en steekt zelf de blazoenen. Indien dit moeilijk is kan er geholpen worden door de inrichtende gilde.
 2. De inrichtende gilde zorgt voor personen aan de doelen en de schietlijn om te controleren of er 4 schoten (indien nodig kogels bijgeven) op het blazoen zijn.

Zo niet dient men eerst te controleren bij de schutters die aan beide zijde staan.

 1. Elke gilde levert per schutter 4 blazoenen waarop het nummer is vermeldt.
 2. Op het einde van de schieting krijgt elke gilde zijn blazoenen terug.
 3. Iedere schutter mag maximaal 4 schietingen (1 per schieting) inhalen.

Jeugdschutters mogen maximaal 7 schietingen inhalen indien nodig,

Gelieve dit zoveel mogelijk te beperken.

Uitgezonderd de laatste schieting. Deze schieting mag voorgeschoten worden op de voorlaatste schieting. Deze telt dan echter wel als INHAALSCHIETING.

Inhalen dient te gebeuren op de eerstvolgende schieting, waar men aanwezig is.

De verantwoordelijk van de gilde & schutter houden dit zelf bij.

 1. Weekend & ploegenwerkers kunnen meerder schietingen inhalen, wanneer zij door werk verhinderd zijn. Bij zware ziekte, opname in het ziekenhuis of sterfgeval, tijdens het weekend van de schieting, kan er naargelang mits doktersbriefje ingehaald worden na overleg met de verantwoordelijk van de gilden en verbroedering van de aanwezige gilden.

Gelieve werk & ziekte wel even te melden voor de aanvang van de schieting.

 1. De inleg bedraagt per schutter, per schieting 2 euro en wordt afgedragen aan de verbroedering op rekeningnummer IBAN BE. 78.2200-9943.0086 BIC GEBABEBB
 2. Prijzen voor het eindklassement worden door de verbroedering ter beschikking gesteld. Zij dienen op de dag van de uitreiking, in gildekledij persoonlijk afgehaald te worden. De gildekledij is niet verplicht voor de jeugd en aspiranten.

Diegene die niet aanwezig zijn zonder geldige reden, gemeld voor het begin van de prijsuitreiking doorgegeven door de verantwoordelijk van de gilde krijgen hun prijzen achter de officiële prijsuitreiking.

 1. Alle schietingen tellen mee voor het eindklassement. Met 11 schietingen komt men nog in aanmerking voor een prijs met minder schietingen niet meer.
 2. Bij vaststellingen van misbruiken en overtredingen bij de schietingen kan de schutter(s) worden gedeclasseerd of geschorst, de punten voor die dag worden dan niet ingegeven.
 3. Bij betwistingen worden door de aanwezige verantwoordelijke van de verbroedering, op de schieting beslecht. Zij zijn onherroepelijk.
 4. De hoofdman en koning zijn voor hun schietorganisatie verantwoordelijk.
 5. De inrichtende gilde of verbroedering zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
 6. De leeftijd van jeugd is 14 jaar in het jaar deze bereikt wordt, de gildebroeders of zusters 18 jaar en veteranen vanaf 60 jaar ook in het jaar wanneer die leeftijd bereikt wordt.

Acties

Informatie

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s
%d bloggers liken dit: