Najaars vergadering 25 november 2022

28 11 2022

VERBROEDERING VAN GILDEN UIT
MIDDEN- EN ZUIDERKEMPEN V.Z.W.
Zetel: Merelstraat 3 2275 Lille RPR Antw. Afd. Turnhout Ondernemingsnummer: 431060476
Statutaire vergadering van 25/11/2022 te Voortkapel

 • Aanwezig: Gierle SA, Gierle SS, Herentals SS, Heultje SN, Lille SA, Lille SS, Olen SA, Pulle SS,
  Retie SS, Rijkevorsel SS, Schoonbroek SS, Tongerlo SN, Veerle OLV, Vlimmeren SS, Voortkapel
  SA, Vosselaar SS, Zandhoven SS, Lichtaart SA, Ludo, Conny, Jos, Ad, Chris
 • Verontschuldigd: Kasterlee SA
 • De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord, de aanwezigheden worden genoteerd.
  Er zijn 18 gilden aanwezig en één verontschuldigd.
 • De adreslijst wordt waar nodig aangepast. Oproep van de voorzitter om eventuele wijzigingen zo
  spoedig mogelijk door te geven.
 • Verslag van de voorjaarsvergadering wordt zonder opmerkingen goedgekeurd
 • .De kalenders van buks en handboog worden overlopen en waar nodig aangepast. Vosselaar en
  Herselt wisselen van weekend. De juiste kalenders worden aan de gilden bezorgd.
 • De begroting voor 2023 wordt aan de vergadering voorgelegd. Er zijn geen vragen bij en wordt
  ondertekend door de gilden van Lille SA en Vosselaar SS
 • De herwerkte statuten worden aan de vergadering voorgelegd met een woordje uitleg van de
  wijzigingen. Er zijn verder geen opmerkingen en kunnen dus goedgekeurd worden, niettegenstaande
  er maar net genoeg aanwezige gilden waren, wat toch spijtig is. Ze zullen zo spoedig mogelijk
  ingediend worden bij het staatsblad.
 • Omdat het aantal bestuursleden zeer gering is doet de voorzitter een oproep voor kandidaten. Het is
  nu het moment voor uitbreiding omdat het verschuldigde bedrag voor wijzigingen kan gecombineerd
  worden met wijzigingen van het bestuur. Er zijn echter geen kandidaten, dus blijft het huidige bestuur
  zoals het is.
 • Activiteiten van de verschillende gilden kunnen doorgegeven worden om de kalender te
  vervolledigen.
 • Varia/rondvraag:
 • De buks merkt op dat de gilden tegenwoordig de kosten voor deelname aan de schietspelen van
  HGK zelf moeten betalen. Is dat wel correct? Kan dit zo maar beslist worden zonder de gilden te
  raadplegen en kan de Verbroedering hier niets aan doen? Het bestuur zal contact opnemen met
  de HGK zonder belofte dat er iets zal wijzigen.
  Er zijn verder geen opmerkingen of vragen en dus sluit de voorzitter de vergadering met een dankwoord
  aan de gilde van Voortkapel en alle aanwezigen en wenst ieder een behouden thuiskomst.
  Verslag: Jos Smans.
Buks vergadering Tongerlo 14 oktober 2022

17 10 2022

VERBROEDERING VAN GILDEN UIT
MIDDEN- EN ZUIDERKEMPEN V.Z.W.
Zetel: Merelstraat 3 2275 Lille Ger. Arr. Turnhout Ondernemingsnummer: 431060476
Verslag buksvergadering van 14/10/2022 te Tongerlo.
Aanwezig: Tongerlo, Olen, Lille, Merksem, Lichtaart, Veerle, Kasterlee, Ad, Chris, Jos
Verontschuldigd: Conny, Ludo
De voorzitter opent de vergadering met een welkomstwoord en heet de aanwezigen van harte welkom.
Opmerkingen over het voorbije seizoen:

 • Is het mogelijk om in september minder schietingen te plannen? Dit omwille van verlof.
 • Meerhout geeft waarschijnlijk geen schieting meer, er dient nog wel contact te worden
  opgenomen met de gilde.
 • Spijtig dat er geen wijn was voorzien op de prijsuitreiking. Dit viel ieder jaar wel in de smaak en
  is beter dan alle andere prijzen, hoewel ze zeker niet slecht waren. Volgend jaar zal hier zeker
  rekening mee gehouden worden. Eventueel kunnen ook waardebons aangekocht worden.
 • Is het mogelijk om de inleg te verhogen? Het wordt ieder jaar moeilijker om met het huidige inleg
  nog degelijke prijzen aan te schaffen en gezien de huidige evolutie zal dit zeker nog niet beteren.
  De bijdrage wordt verhoogd naar € 3,00, dit zal bevestigd worden op de statutaire vergadering.
 • Blijkbaar zijn er ook moeilijkheden wat betreft de inhaalschietingen. De gilde en in het bijzonder
  de schutter dient dit zelf op te volgen en te controleren. Op dit punt moet het reglement strikter
  worden toegepast.
  De kalender voor 2023 wordt aan de vergadering voorgelegd en goegekeurd.
  Rondvraag:
 • Mogen de punten van een schutter die een inhaalschieting doet bijgeteld worden bij het vijftal van
  de schieting die ingehaald wordt? Eigenlijk mag dit niet gebeuren en in de toekomst zal hier
  zeker op toegezien worden.
 • Wat met optische hulpmiddelen op de geweren? Wat mag en wat mag niet? Wie kent alle
  toebehoren en is bekwaam om controle te doen? Voorlopig blijft alles zoals het reglement
  beschrijft.
  De volgende vergadering van de buks zal doorgaan in Veerle als Meerhout zich niet meld.
  Einde vergadering 21.30 uur.
  Verslag: Jos Smans.
Eindklassement schietingen 2022

8 10 2022

Bij de gilde in Tongerlo

8 10 2022

16 laatste wedstijd Olen 24 & 025 september en algemeen klassement 2022

26 09 2022
40 jaar geleden het was toen een hele beleving
40 jaar geleden het was toen een hele beleving
Wedstrijd 15 Kasterlee 18 & 19 september 2022

18 09 2022

Hier de uitslag van de voorlaatste schieting, LET WEL OP, er staan nu ook de schutters bij die al voorgeschoten hebben.Bij de algemene totale uitslag staan die met 16 schietingen, en bij de dag uitslag staan die met twee schietingen samen geteld.Bij de laatste schieting volgende week komt dat allemaal terug normaal te staan.De prijsuitreiking gaat door op 7 oktober in de parochiezaal  in Lille en niet vergeten IN GILDEKLEDIJ  begin 20.00 uur

Wedstrijd 14 Lille 3 & 4 september 2022

5 09 2022
Wedstrijd 13 Tongerlo 27 & 28 augustus 2022

29 08 2022
Landjuweel Essen uitslag buks wedstrijd

3 07 2022

Wedstrijd 12 Tongerlo 2 & 3 juli

3 07 2022